כנס מיתופיה 2023

ב- 24 באוגוסט בספריה על שם משה שכטר, מודיעין

Rhaegar-vs-Robert.jpg

http://www.numenore.com/myth/2012/wp-content/uploads/2012/06/Rhaegar-vs-Robert.jpg