כנס מיתופיה 2021

ב- 19 באוגוסט בספריה המרכזית במודיעין

החלק השני של כתבה ב-24 שעות

החלק השני של כתבה ב-24 שעות

החלק השני של כתבה ב-24 שעות