כנס מיתופיה 2022

ב- 25 באוגוסט בספריה המרכזית במודיעין

החלק השני של כתבה ב-24 שעות

החלק השני של כתבה ב-24 שעות

החלק השני של כתבה ב-24 שעות