כנס מיתופיה 2024

- - - - - ב- 22 באוגוסט בספרית משה שכטר במודיעין

החלק הראשון של כתבה ב-24 שעות

החלק הראשון של כתבה ב-24 שעות

החלק הראשון של כתבה ב-24 שעות