כנס מיתופיה 2024

- - - - - ב- 22 באוגוסט בספרית משה שכטר במודיעין

עכרור השלולית והמטריקס / אורי עמית

עכרור השלולית הינו אחת הדמויות הקסומות ביותר בסאגת נרניה. בנוסף לאופיו המיוחד יש לדר הביצות עומק פילוסופי הבולט במיוחד בעימות עם המכשפה בארץ תחתיות.

בהרצאה נבחן את הדמיון בין עכרור השלולית לבין דיגורי, הפרופסור הזקן. כמו כן נערוך עימות בין השקפת העולם הפסימית העולה מהסרט "המטריקס" ומבוטאת על ידי המתח בין דמויותיהם של מורפיאוס וסייפר לבין השקפת עולמו האופטימית של עכרור השלולית.

אורי עמית: עובד סוציאלי, אלכימאי ושאמאן.