כנס מיתופיה 2024

- - - - - ב- 22 באוגוסט בספרית משה שכטר במודיעין

כשסאורון פלש לאוקראינה / בוריס נמיר

במרחב האינטרנטי ברוסית יש שימוש מאסיבי בעולם הדימויים הטולקינאי, אשר גבר מאוד בעקבות הפלישה לאוקראינה. רוסיה מושווית למורדור, פוטין לסאורון, החיילים הרוסים נקראים אורקים וכו'. זה מגיע גם לפרסומים רשמיים, למשל של גורמי ממשל אוקראינים. בהרצאה נציג את התופעה וננסה להתחקות אחר מקורותיה והסיבות לתפוצתה.

בוריס נמיר: מהנדס וטולקינאי ברמ"ח איבריו. משתתף ותיק בכנסי מד"ב ופנטזיה.