כנס מיתופיה 2022

ב- 25 באוגוסט בספריה המרכזית במודיעין

ירידת הדורות בלגנדריום הטולקינאי / עופר בן יהודה

חז"ל כינו את הדרדרות רמתו המוסרית והרוחנית של עם ישראל כ"ירידת הדורות". רעיונות דומים מבוטאים גם בכתביו של טולקין. בהרצאה נסקור את המושג והפולמוס שעורר בספרות חז"ל ונברר האם אכן ירדו הדורות בארדה.

עופר בן יהודה: קורא ספרות פנטזיה מגיל צעיר, חובב הערות שוליים מרתקות ונהנה מעברית מקראית ועגנונית.