כנס מיתופיה 2024

- - - - - ב- 22 באוגוסט בספרית משה שכטר במודיעין

"אולי כבר נחרץ נתיב כל איש" – גורל ובחירה בעולם הטולקינאי / יואל ואינגר

בקוראנו את יצירותיו של טולקין, תכופות אנו נתקלים בניגוד שבין בחירה חופשית לבין גורל קבוע מראש. בהרצאה נדון במקומו ובהשפעתו של הרצון החופשי בעולם בו הגורל שריר וקיים, נראה כיצד מאזן טולקין בין שני הקטבים הללו, וננסה לענות על השאלה האם לבחירותיהם של הגיבורים והנבלים ישנה משמעות אמיתית, או שמא כל הדרכים מובילות, בהכוונת יד הגורל הנעלמה, אל אותה נקודת סיום.

* לא נדרשת היכרות עם הסילמריליון (אבל ייתכנו ספויילרים!).

יואל ואינגר: מתכנת ביום (וגם בלילה), טולקינאי, חובב ספרות ושירה.