כנס מיתופיה 2024

- - - - - ב- 22 באוגוסט בספרית משה שכטר במודיעין

מיתוסים מוזיקליים של מוות בסיפורת / פרופ' נפתלי וגנר

 

נושא ההרצאה הוא חקר המוזיקה בעיני הסיפורת – כיצד מיוצגת מוזיקה (אמיתית או פיקטיבית) בטקסט ספרותי וכיצד ייצוגיה מתפקדים בעיצוב העלילה. כאשר ישנם ייצוגים של מוזיקה בספרות, הסיפורת נוטה להאדיר ולהעצים את כוחותיה של המוזיקה, אך באופן מפתיע, היא מרבה לייחס להם השפעה שלילית, מזיקה ואפילו קטלנית, או שהיא קושרת אותה לנסיבות קודרות. ההרצאה תציג סיווג ומיפוי של "מוזיקה קטלנית" בספרות, מתוך זיקה למספר מיתוסים קלאסיים בולטים, כגון "שירת הברבור", "הסירנות" או "אורפיאוס". מתוך דיון בקורפוס נרחב של יצירות ספרותיות, ייבחנו אלמנטים החוזרים ונשנים בנוסחאות המסכמות של מיתוסים שונים והמתלכדים למכנה משותף רחב, מתוך ניסיון להבין אילו כוחות הספרות מייחסת למוזיקה וכיצד כוחות אלו באים לידי ביטוי.

 

פרופ' נפתלי וגנר: פרופ' אמריטוס, מרצה וחוקר בחוג למוזיקולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. כתב ספרים ומאמרים בתחום ניתוח המוזיקה, הקלאסית והפופולרית, כולל ספריו על המוסיקה של הביטלס ושל סשה ארגוב. בשנים האחרונות עוסק בחקר ייצוגי מוזיקה בספרות. ספרו "מוזיקה קטלנית: המוזיקה בעיני הסיפורת" יצא לאור לא מכבר בהוצאת מאגנס.