כנס מיתופיה 2024

- - - - - ב- 22 באוגוסט בספרית משה שכטר במודיעין

"אין הסיפורים הגדולים מסתיימים לעולם" – טולקין ושורשי הספרות המערבית / נבט טחנאי

לא אחת דובר על הרפרנסים ביצירתו של טולקין למיתולוגיה הפינית והנורדית, לסיפורים של קולרוו, פאפניר, תור ואודין. יחד עם זאת, יש אצל טולקין לא מעט התייחסויות גם לעולם התרבותי היותר מוכר לנו. בהרצאה הזו אבחן את ההתייחסויות ביצירות שונות של טולקין למעשיות אירופאיות אחרות, ולטקסטים קלאסיים שהשתמרו מימי יוון העתיקה. אבדוק אילו שינויים והתאמות ערך טולקין בכל אלו כדי לשלב אותם בעולם שלו ומה ניתן להסיק מכך על היחס של טולקין לטקסטים, ועל הטקסטים של טולקין עצמו.

 

נבט טחנאי: מנהלת תוכן באתר GetBooks ספרים דיגיטליים, פאנגירל של ספרות בכלל ושל טולקין בפרט.