כנס מיתופיה 2024

- - - - - ב- 22 באוגוסט בספרית משה שכטר במודיעין

"העיניים הן של לילי" – אמהוּת בספרי "הארי פוטר" / אלינה גומברג ונבט טחנאי

דומה כי בספרי הארי פוטר, העוסקים בילדים החיים בפנימייה, יש עיסוק רב באמהוּת – רולינג מציגה דמויות רבות של אמהות בסדרת הספרים, עוסקת לא מעט בקשר של הילדים והוריהם דרך דמויות המשנה שלה ומעניקה תפקיד מפתח בעלילה הראשית לאהבת אם. בהרצאה נבחן את תפיסת האמהות המשתקפת בספרי הארי פוטר, נבדוק האם ישנה הכרה במורכבות של תפקיד האמהות או שמא האמהות מצטמצמת להגדרת-תפקיד מסוימת ומוגדרת. ננסה להבין בראייה ביקורתית האם מושג האמהות של רולינג נראה שמרני או שמא ייצוג האמהות ותפיסת מושג האמהות מושפע גם מתפיסות מודרניות.

 

אלינה גומברג: בעלת תואר שני בספרות אנגלית, חובבת פנטזיה וגיבורי-על מכל סוג, כותבת תוכן במקצועה.

נבט טחנאי: בעלת תואר שני בספרות אנגלית, טולקינאית ופוטריסטית מנעוריה, מנהלת תוכן באתר GetBooks ספרים דיגיטליים.