כנס מיתופיה 2024

- - - - - ב- 22 באוגוסט בספרית משה שכטר במודיעין

העולמות של אמבר / רן קרויזר

בחמישייה הראשונה של סדרת ספרי אמבר של זילאזני מתואר מבנה של רב-עולם שבו בין מוקד הסדר – הדגם – לבין הכאוס פרוסים בהדרגה כל העולמות האפשריים. בפועל אין זה כך. כל העולמות המופיעים בסדרה שייכים לרב עולם אחד שכבר קיים, אף העולמות הזניחים ביותר. בהרצאה אעבור על העולמות הללו ואראה שבעצם ישנו מבנה עומק של הרב-עולם שמעניק משמעות נוספת לסדרה והבנה נוספת שלה.
רן קרויזר: סטודנט לתואר שני במקרא, ביבליופיל וחוקר מיתוסים ודתות.