אי אפשר לטבול בנהר הסיריאון פעמיים / עדי גלבוע ויהודה רונן

על זהות ושינוי ביצירתו של טולקין

"תשובת פנגולוד" היא אחד הטקסטים היותר יפים אך פחות מוכרים שכתב טולקין. באמצעות מילותיו של בן-הלילית החכם מגונדולין, פורש טולקין את השקפותיו בדבר זהות ושינוי, התפתחות לשונית, הקשר בין שפת הילדות ושפת הבגרות והפסיכולוגיה של מי שחי חיי-אלמוות.
מדוע לשונותיהם של בני-הלילית עברו שינויים רבים כל-כך במרוצת הזמן? מדוע התפצלו משפה קדומה אחת משותפת למספר רב של שפות שונות? ובכלל, האם יש מקום לתהליכי שינוי בחייהם היציבים של בני-האלמוות?
בהרצאה נבחן את תשובתו של פנגולוד לשאלות אלו ואחרות, תוך עיון בתיאוריות בלשניות, פסיכולוגיות ופילוסופיות שהמאמר רומז אליהן, נעסוק במקומם של תהליכי שינוי ביצירתו של טולקין ונבדוק מה הקשר של הפילוסוף היראקליטוס ושל נהר הסיריאון לכל זה.

* קריאת המאמר לפני ההרצאה מומלצת בחום אך אינה הכרחית. להלן קישור לתרגום של המאמר לעברית וכן המקור באנגלית.  התרגום והמקור יחולקו ללא תשלום גם בדוכן הכנס.

עדי גלבוע ויהודה רונן:
הוא - לומד בלשנות ומדעי מחשב באוניברסיטה העברית; היא - מלמדת קורסים בפסיכולוגיה ומנהלת בית־ספר לילדים מחוננים. הם - גרים בבית קטן מוקף חתולים בירושלים.