כנס מיתופיה 2023

ב- 24 באוגוסט בספריה על שם משה שכטר, מודיעין